Politika a vízia:

1. Politika kvality

2. Vízia

3. Ciele kvality

4. Etický kodex